• Konkurencyjne ceny
  • Szybka wysyłka
  • Bezpieczne zamawianie i płatność online

Oświadczenie o ochronie prywatności Folat B.V.

To jest oświadczenie o ochronie prywatności firmy Folat B.V., zwane dalej również: „Folat”.

Poszukaj naszych danych kontaktowych na dole niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności, pod nagłówkiem „A jeśli masz pytania lub skargi?”

W niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności informujemy o wykorzystaniu przez firmę Folat Państwa danych osobowych (zwanych dalej „danymi”).

Krótkie oświadczenie o ochronie prywatności

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe w różnych celach, w tym w następujących celach:

• Umożliwienie utworzenia konta

• Informowanie nas drogą mailową o naszej ofercie, nowościach i promocjach oraz od czasu do czasu do ankiet wśród klientów, a niektóre dane udostępniamy innym stronom (odbiorcom). Osobom, których dane osobowe przetwarzamy, przysługują określone prawa w odniesieniu do ich danych.

W jakim celu wykorzystujemy Twoje dane?

Używamy Twoich danych do następujących celów:

• Umożliwienie utworzenia konta i zabezpieczenia konta

• Aby móc zrealizować zamówienie

• W celu otrzymywania informacji o naszej ofercie, ofertach, nowościach, promocjach i do przeprowadzania ankiet wśród klientów drogą pocztową

• Bycie na bieżąco z naszą ofertą, nowościami i promocjami za pośrednictwem poczty elektronicznej i od czasu do czasu w celu przeprowadzenia ankiet wśród klientów

Na jakiej podstawie („podstawa prawna”) wykorzystuje się Twoje dane?

Używamy Twoich danych z następujących powodów („podstawa prawna”):

• Twoja zgoda

• Dane są niezbędne do zawarcia i / lub wykonania umowy, którą mamy z Tobą lub której jesteś stroną.

• Dane są niezbędne dla naszego prawnie uzasadnionego interesu lub interesu innej osoby. Dotyczy następujących „uzasadnionych interesów”:

     o Nasz interes w utrzymywaniu relacji (handlowych) z naszymi klientami lub członkami.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Zasadniczo wykorzystujemy Twoje dane tylko dla siebie.

Czy Twoje dane są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)?

Nie, nie przekazujemy Twoich danych poza Europejski Obszar Gospodarczy, są one przechowywane tylko na serwerach znajdujących się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak długo przechowujemy Twoje dane?

Nie przechowujemy Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne do celów, w których je przetwarzamy. Ogólnie stosujemy następujące okresy przechowywania:

Rodzaj danych

Okres przechowywania

Dane klienta (imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu)

Tak długo, jak masz z nami umowę lub inną relację i do 2 lat później.

Dane do faktur, dane transakcji i inne dane finansowe

7 lat na podstawie ustawowego obowiązku zatrzymania podatku.

Informacje o koncie (nazwa logowania, hasła)

Dopóki masz konto.

Historia zamówień (części, które nie podlegają prawnemu obowiązkowi zatrzymania podatku).

Tak długo, jak masz z nami umowę lub inną relację i do 2 lat później.

adres IP

Do 2 miesięcy od ostatniej wizyty w serwisie.

Informacje o zachowaniu podczas surfowania

Do 2 miesięcy od ostatniej wizyty w serwisie.

Jakie masz prawa?

Zgodnie z prawem przysługują Ci co najmniej następujące prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych:

• zażądać kopii i dostępu do swoich danych;

• otrzymać informacje o przetwarzaniu Twoich danych;

• mieć poprawione nieprawidłowe dane;

• uzupełnienia niekompletnych danych, biorąc pod uwagę cele, w jakich są przetwarzane;

• zażądać usunięcia danych;

• mieć „ograniczone” dane;

• wniesienia sprzeciwu wobec wykorzystywania (przetwarzania) Twoich danych;

• jeśli wyraziłeś zgodę na wykorzystanie swoich danych, wycofać tę zgodę. Wycofanie dotyczy wówczas wykorzystania Twoich danych w przyszłości;

• jeżeli podałeś dane samodzielnie lub jeżeli dane zostały przez Ciebie stworzone (np. W związku z korzystaniem przez Ciebie z naszego serwisu), a wyraziłeś na to zgodę lub gdy dane są niezbędne do wykonania umowy, a także jeżeli dane są drogą elektroniczną przetwarzane: w celu otrzymania Twoich danych w ustrukturyzowanym i powszechnie używanym formacie, w formie nadającej się do odczytu maszynowego oraz, o ile jest to technicznie możliwe, do przekazania ich w ten sposób innemu podmiotowi;

• złożyć skargę do właściwego inspektora ochrony prywatności (może to być inspektor w kraju Twojego zwykłego pobytu, w którym wykonujesz swoją pracę lub gdzie występuje (domniemane) naruszenie przepisów dotyczących prywatności), w Holandii jest to Urząd Dane osobiste.

Aby skorzystać ze swoich praw, możesz skontaktować się z nami, korzystając z danych kontaktowych podanych w sekcji „A jeśli masz pytania lub skargi?” W niektórych przypadkach możemy mieć prawo odrzucić Twoją prośbę. W takim przypadku wyjaśnimy, dlaczego odrzucamy prośbę.

Możemy nie być już w stanie wykonać z Tobą umowy, jeśli nie będziemy mieli o Tobie pewnych informacji, wyjaśnimy to.

Większość danych można znaleźć na własnym koncie. Możesz się tam zalogować i zmienić dane. Aby uzyskać dostęp do danych, których nie ma na Twoim koncie, skontaktuj się z nami bezpośrednio (patrz: „A jeśli mam pytania lub skargi”?).

Jeśli wykorzystamy Twoje dane do celów marketingu bezpośredniego i poprosisz nas o zaprzestanie ich wykorzystywania, to zrobimy.

Elektroniczne wiadomości handlowe zawsze zawierają przycisk rezygnacji z subskrypcji, dzięki czemu można zrezygnować z otrzymywania tych wiadomości.


Czy możemy zmienić to oświadczenie o ochronie prywatności?

Tak. Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności pochodzi z 24 maja 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności. Jeśli będzie to dotyczyło ważnej zmiany, poinformujemy Cię o tym, na przykład wysyłając wiadomość e-mail.